Da tôi bị mụn, nhờn và rất mẫn cảm khi sử dụng mỹ phẩm mới. DR.HC hãy tư vấn cho tôi các SP organic phù hợp

Da tôi bị mụn, nhờn và rất mẫn cảm khi sử dụng mỹ phẩm mới. DR.HC hãy tư vấn cho tôi các SP organic phù hợp

  • SRM Bùn khoáng Charcoal (mụn nhẹ), Bye Bye Acne (mụn nặng)
  • Calendula Artichoke Toner
  • Kem Vitamin C Retinol 1%