Tôi bị xạm nám sau khi sinh, tôi nên dùng sản phẩm nào?

Tôi bị xạm nám sau khi sinh, tôi nên dùng sản phẩm nào?

à SRM Saffron Honey

  • Calendula Artichoke Toner
  • Advanced Retinol Serum (chỉ khi khách ko còn cho con bú)
  • Kem Premium Saffron (dòng cao cấp) , hoặc kem Hakumai (dòng phổ thông)