Tôi đang bị mụn khi mang thai, tôi nên dùng sản phẩm nào?

Tôi đang bị mụn khi mang thai, tôi nên dùng sản phẩm nào?

  • SRM Bùn khoáng Charcoal (mụn nhẹ), Bye Bye Acne (mụn nặng)
  • Calendula Artichoke Toner
  • Kem Hakumai ngừa mụn, mờ sạm nám