Mỹ phẩm organic của DR.HC có là organic “thật” không? Điều gì chứng minh được đây là mỹ phẩm organic “thật”?

Mỹ phẩm organic của DR.HC có là organic “thật” không? Điều gì chứng minh được đây là mỹ phẩm organic “thật”?

  • Các sản phẩm của DR.HC luôn được đảm bảo yếu tố SẠCH bằng việc sử dụng ít nhất 90% thành phần là organic và thiên nhiên. Các thành phần hữu cơ (organic) có trong mỗi sản phẩm của DR.HC có hàm lượng cao và đều được chứng nhận bởi USDA (Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ) – cơ quan quản lý tất cả sản phẩm mang yếu tố Organic tại Mỹ.
  • Bảng thành phần trên bao bì sản phẩm DR.HC, những thành phần organic được đánh dấu * với ghi chú bên dưới là Certified Organic
  • Bên cạnh đó, DR.HC còn đạt được tiêu chuẩn OPPR vô cùng giá trị từ Bộ Y Tế California – chứng nhận doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn lưu hành sản phẩm Organic trên thị trường
  • Tại Mỹ, để mỹ phẩm được sản xuất, lưu hành tại đây và xuất khẩu sang các nước khác, sản phẩm cần phải đáp ứng những yêu cầu vô cùng gắt gao của các cơ quan quản lý. Sản phẩm của DR.HC, chính vì vậy là những sản phẩm được đảm bảo bởi một trong những quy trình kiểm soát chặt chẽ nhất.