Mỹ phẩm Organic là gì? Tất cả mọi loại da đều có thể dùng được an toàn?

Mỹ phẩm Organic là gì? Tất cả mọi loại da đều có thể dùng được an toàn?

  • Mỹ phẩm organic (hay Mỹ phẩm hữu cơ) là mỹ phẩm được làm từ nguồn nguyên liệu thiên nhiên SẠCH (vd : những thành phần thiên nhiên trong quá trình gieo trồng có sử dụng thuốc trừ sâu thì không phải là nguồn nguyên liệu sạch). Nguồn nguyên liệu sạch này phải thỏa mãn các quy định nghiêm ngặt như: Không thuốc trừ sâu, Không phân bón hóa học, Không kỹ thuật sinh học & bức xạ, Không hormone kháng sinh / tăng trưởng, Có tính bền vững với môi trường v.v... theo các quy định của USDA.
  • Chính vì đạt được các tiêu chuẩn gắt gao như vậy, một mỹ phẩm organic thật sẽ vô cùng lành tính, không chứa các thành phần gây hại với da. Tất cả các loại da đều có thể dùng được.