Mỹ phẩm organic thì khác gì với mỹ phẩm thiên nhiên?

Mỹ phẩm organic thì khác gì với mỹ phẩm thiên nhiên?

  • Mỹ phẩm Organic và mỹ phẩm thiên nhiên đều có thành phần thiên nhiên, nguồn gốc thực vật. Tuy nhiên, vượt trên mỹ phẩm thiên nhiên, mỹ phẩm ORGANIC là mỹ phẩm THIÊN NHIÊN SẠCH.
  • Sự khác biệt nằm ở chỗ, mỹ phẩm Organic (thật) sẽ phải tuân theo những tiêu chuẩn gắt gao của các cơ quan chức năng về nguồn gốc và cách gieo trồng các thành phần thiên nhiên này, đảm bảo không sử dụng hóa chất, không kỹ thuật sinh học gây hại,… Mỹ phẩm Organic tại Mỹ có quy định, kiểm tra, giám sát bởi cơ quan chức năng.
  • Trong khi đó, mỹ phẩm thiên nhiên ngoài CÓ CHỨA thành phần là thiên nhiên (không có quy định về hàm lượng thành phần thiên nhiên ít hay nhiều) thì không cần tuân thủ các tiêu chuẩn gieo trồng từ các cơ quan chức năng. Ngành mỹ phẩm cũng không có quy định thế nào là mỹ phẩm thiên nhiên, không có kiểm tra, giám sát bởi cơ quan chức năng. Mỹ phẩm trên thị trường được gọi là « mỹ phẩm thiên nhiên » vì thế thường không thật sư là thiên nhiên, và thành phần thiên nhiên cũng không đảm bảo là thiên nhiên sạch.