Mỹ phẩm Vegan là gì? Các sản phẩm của DR.HC có là 100% Vegan?

Mỹ phẩm Vegan là gì? Các sản phẩm của DR.HC có là 100% Vegan?

  • Mỹ phẩm Vegan nghĩa là Mỹ phẩm Thuần chay: được hiểu là những sản phẩm làm đẹp hoàn toàn không có thành phần nguồn gốc từ động vật (vd như: sáp ong, sữa bò, collagen,…).
  • Tuy nhiên, có những loại mỹ phẩm tuy là Vegan (không trực tiếp dùng thành phần nguồn gốc từ động vật), nhưng nguyên liệu sử dụng hoặc thành phẩm làm ra lại đem thí nghiệm trên động vật, xâm hại giới tự nhiên. Với DR.HC, đó không thể gọi là 100% Vegan.
  • Các sản phẩm Vegan của mỹ phẩm DR.HC luôn luôn là 100% Vegan (không dùng thành phần nguồn gốc từ động vật + không thí nghiệm xâm hại động vật)