Tại sao không có nhiều thương hiệu mỹ phẩm organic?

Tại sao không có nhiều thương hiệu mỹ phẩm organic?

  • Một mỹ phẩm để đạt tiêu chuẩn organic thật (có sự giám sát, kiểm duyệt, công nhận từ chính phủ cũng như từ các cơ quan uy tín, ví dụ như USDA) sẽ phải đạt được những yêu cầu rất cao (xem các câu trên). Điều này không phải doanh nghiệp nào cũng có thể thỏa mãn các tiêu chuẩn được đặt ra.