DR.HC với DR.C LAB là cùng một thương hiệu?

DR.HC với DR.C LAB là cùng một thương hiệu?

  • DR.C LAB là tên gọi trước đây của DR.HC . Việc đổi tên vào năm 2021 là theo định hướng mới của doanh nghiệp chủ quản, nhằm đem đến “luồng gió mới” và sự gần gũi của thương hiệu

HC = Happy Choices

Chúng tôi mong muốn sản phẩm từ DR.HC sẽ là lựa chọn hạnh phúc cho làn da của bạn!