Mỹ phẩm Cruelty-Free là gì? Chứng nhận nào giá trị nhất cho mỹ phẩm Cruelty-Free?

Mỹ phẩm Cruelty-Free là gì? Chứng nhận nào giá trị nhất cho mỹ phẩm Cruelty-Free?

  • Mỹ phẩm Cruelty-Free là mỹ phẩm mà cả thành phẩm và cả nguyên liệu đều KHÔNG thí nghiệm trên động vật trong quá trình phát minh và sản xuất. Tiêu chuẩn Cruelty-Free được hiểu là sản phẩm không xâm hại động vật, thiên nhiên và môi trường, là tiêu chuẩn phản ứng giá trị đạo đức của thương hiệu.
  • Tiêu chuẩn Cruelty-Free duy nhất được công nhận trên toàn thế giới chính là chứng nhận LEAPING BUNNY của tổ chức quốc tế CCIC. Đây là CHỨNG NHẬN CÓ TIÊU CHUẨN CAO NHẤT và là CHỨNG NHẬN QUỐC TẾ VỚI TIÊU CHUẨN VÀNG cho mỹ phẩm và sản phẩm chăm sóc cá nhân trên toàn thế giới.
  • Mỹ phẩm DR.HC đã vinh dự nhận được chứng nhận LEAPING BUNNY, là minh chứng cho giá trị nhân đạo (Cruelty-Free) trong từng sản phẩm và trong định hướng của thương hiệu.